Enquête 6 routes naar verduurzaming van Benoordenhout

Geef uw mening over het verduurzamen van Benoordenhout!


U kunt deze enquête nog invullen tot en met 11 november 2020.

Start de enquête

Meer informatie

Over deze enquête

Het wijkinitiatief DuurSaam Benoordenhout (met de S van Samen) wil u graag enkele vragen stellen over duurzaam wonen en uw mening horen over de zes routes die voor onze wijk in kaart zijn gebracht om op termijn van het gas af te gaan.

Uw antwoorden helpen ons om een beeld te krijgen wat onze wijkgenoten belangrijk vinden zodat we de uitkomsten kunnen verwerken in onze reactie naar de gemeente die bezig is met het opstellen van een plan waarin staat hoe alle wijken in Den Haag op termijn over zullen stappen op duurzame energie.

Voor wie is deze vragenlijst?

Deze vragenlijst is bedoeld voor alle inwoners van Benoordenhout.

Verduurzaming van Benoordenhout

Er zijn verschillende opties om onze wijk te verduurzamen.

We hebben door een onafhankelijk adviesbureau laten onderzoeken welke mogelijkheden er voor onze wijk bestaan om op termijn over te stappen naar duurzame bronnen. Daar zijn een zestal routes uitgekomen die allen zijn doorgerekend op kosten, baten en mate van verduurzaming.

Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie op de verschillende routes voor verduurzamen.

Hoeveel tijd kost de enquête?

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 - 15 minuten van uw tijd. U kunt op elk gewenst stoppen met deze enquête.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden?

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en worden beveiligd opgeslagen. Alle data wordt verwerkt binnen Nederland, conform de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie voert dit onderzoek uit?

Deze enquête wordt uitgevoerd door wijkinitiatief DuurSaam Benoordenhout, in samenwerking met een onafhankelijk bureau.